ОПИТ И ТРЕНИНГ ЗА ИЗПИТ

Какво да правя преди изпит ? При подготовката си, многократно пресъздавай изпитната ситуация – особено полезни за тази цел са примерни теми разработени от обучаващия. Добре е времето за решаване на една тема да е […]