Тест за интелигентност …

Тестът за когнитивни разсъждения (Cognitive Reflection Test – CRT) е определен като най-краткият IQ тест в света – той е само от три въпроса. Въпросникът, разработен в Принстън през 2005 г. от психолога Шейн Фредерик […]