Подготовка за НВО във виртуална среда.
Видеоклипове: г-жа Светлана Бенкова.