Тестовете от НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) по математика давани от самото му възникване през 2007 година…