Държавен зрелостен изпит (ДЗИ)

Въвеждането на ДЗИ (матура) в българското училище предполага подготовка на учениците за матурата по математика. На този етап изпитът по математика не е задължителен за всички ученици, а се полага от тези, които го изберат като втори задължителен предмет. Немалка част от българските ВУЗ-ове декларират възможност за определени специалности да се участва в класирането с оценката от ДЗИ по математика. 
Тенденцията е, поне така твърдят от МОН, кръгът на тези специалности занапред да се разширява. Подготовката за матура и тази за кандидат-студентски изпит по математика в нашите ВУЗ-ове в голяма степен се препокриват. Тези ученици, които са избрали да се явят на матура по математика е добре да прочетат моето изложение в раздела ”Кандидат-студенти”.