Кандидат студентиПодготовката на кандидат-студенти (КС) винаги е заемала приоритетно място в моята работа. Старая се никога да не отказвам помощ на решилите да кандидатстват с математика, освен ако нямам чисто физическа възможност (време), за да го направя.

В общия случай КС са достатъчно добре мотивирани хора, които си дават сметка, че трябва да се потрудят за да успеят, но този труд се възнаграждава. Изпитвам огромно задоволство като виждам как напредват и започват да гледат на математиката по друг начин.

Разработването на правилната методика за тази подготовка на мен ми отнема много време. В настоящия момент следя ежегодно задачите, които се дават в 14 – 15 ВУЗ в България (в останалите нивото е ниско и не си заслужава). У нас КС конкурси се провеждат от 1952 год.Решил съм и съм записал всички задачи давани на КС изпити от 1952 год. до настоящия момент – едно сериозно усилие, което ми е дало възможност да анализирам и да намеря правилният подход за успешна реализация.

Точно успехите на моите ученици са нещото, което е стимулът ми за този огромен труд и самочувствието, че ги подготвям на високо ниво. В последните няколко години отделните ВУЗ – ове предлагат различен формат за изпита по матаматика. Това определя и подхода в подготовката – базисна подготовка, която е обща за всички и на финалния етап е специфичното за всеки ВУЗ.

Друга особеност за последните години е въвеждането на така наречените ”предварителни изпити”. Те се правят рано – през м. март и началото на м. април. Това предполага подготовката да приключи преди тези изпити.