Национално Външно Оценяване (НВО)Кандидатстването на учениците след 7-ми клас се оказа изключително важен етап от тяхното училищно развитие. Предвид на възрастовите особености и честата промяна във формата на изпита ролята на учителите, които ги подготвят нараства значително.

Седмокласниците започват подготовка най-често според амбициите на своите родители, по примера на по големи братя, сестри или приятели. Обикновено децата на тази възраст не осъзнават, че трябва да се преборят със сериозна конкуренция за влизане в желаните училище и специалност.

Без да подценявам останалите смятам, че в град като Сливен има не повече от 2 – 3 училища, към които човек си заслужава да насочи детето си. Предвид на честата смяна на министри и съответните екипи в МОН и приемствеността, която съществува само на книга формата на изпита се променя сравнително често, уж за облекчаване на учениците и техните родители, което на практика не се случва, а напротив – обемът става все по-голям, трудността непрекъснато по-висока и отдалечеността от това, което учениците изучават в училище е все по-голяма.

В последните 2 – 3 години трудността на изпита по математика след 7-ми клас е по близка до задачи за състезания на изявени ученици, отколкото на масов изпит за седмокласници. Вдига се медиен шум за 2 – 3 дни по време на кампанията, след което всичко се забравя и на следващата година задачите стават още по-трудни и всичко е за сметка на учениците и техните родители. В МОН никой не поема отговорност за това, което се случва, никой не застава зад задачите, които се дават, всичко е анонимно и на практика никой не отговаря на въпросите на обществеността за този парадокс.

Всичко това прави ролята на нас, които подготвяме учениците за този конкурс още по-голяма. Необходимо е в рамките на малкото време, с което разполагаме да се покрива все по голям обем материал, с по висока трудност. И през тази учебна година се предлагат не много ясни промени и виждаме в медиите понякога противоречиви изказвания на отговори хора в МОМН. Единственото, което е ясно е, че акцентът отново е в подготовката на учениците по математика и български език, което в крайна сметка е логично.

Лично смятам, че колкото по-голяма е яснотата около условията на провеждане, критериите за оценка и обемът, върху който се провежда даден изпит, толкова по добре. Така или иначе след като става дума за конкурс, изпит и класиране на учениците според резултатите им ролята на математиката е логично по-голяма. Така е в целият свят. Изпитите за средни и висши училища задължително съдържат математическа част.

В този раздел давам всички изпитни теми от последните години, в който ясно личат горе изложените съображения.