СтудентиТърсенето на помощ за изпити по математика от студенти в български и чужди ВУЗ в последните няколко години се повиши многократно. Търси се най-често помощ по линейна алгебра, аналитична геометрия, диференциално и интегрално смятане, комбинаторика и теория на вероятностите, теория на множествата, приложна математика и т.н. 
Обикновено проблемът със студентите е в това, че се обаждат за помощ в последния момент и е много трудно да се подготвиш предварително и се работи на прима виста.

Колеги – за спешни повиквания телефона е  112 !!!

За помощ – моля, обаждайте се по-навреме на телефоните за контакт !!!