• ОПИТ И ТРЕНИНГ ЗА ИЗПИТ

    Какво да правя преди изпит ? При подготовката си, многократно пресъздавай изпитната ситуация – особено полезни за тази цел са примерни теми разработени от обучаващия. Добре е времето за решаване на една тема да е […]

     
  • Тест за интелигентност …

    Тестът за когнитивни разсъждения (Cognitive Reflection Test – CRT) е определен като най-краткият IQ тест в света – той е само от три въпроса. Въпросникът, разработен в Принстън през 2005 г. от психолога Шейн Фредерик […]