Някои училища в Сливен

Изброих само няколко училища в града. При наличие на малко повече време ще добавя и други. Добавих и линкове към Висши учебни заведения по мой избор – критерия ми ще бъде нивото на изучаване на математика в тях. Аз съм човек – това означава, че мнението ми ще бъде субективно!!!

П П М Г „Добри Чинтулов”
 
П Г П З Е „Захарий Стоянов“
 
П Г И „Димитър Табаков“
 
 

Някои висши учебни заведения

Както обещах добавям препратки към сайтовете на някои университети (ВУЗ) в България, като критерия ми е бил нивото на подготовка по математика, което се изисква за кандидатстване в тях. Не претендирам за изчерпателност – просто ми се е налагало да работя със студенти учещи в тях.

С У „Климент Охридски“
П У „Паисий Хилендарски“
Технически Университет София
У А С Г
В С У „Любен Каравелов“
В Т У „Тодор Каблешков“
У Х Т – гр. Пловдив
У Н С С
С А „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов
Т У – СОФИЯ – И П Ф – СЛИВЕН