Най-краткия тест.

Тестът за когнитивни разсъждения (Cognitive Reflection Test – CRT) е определен като най-краткият IQ тест в света – той е само от три въпроса.

Въпросникът, разработен в Принстън през 2005 г. от психолога Шейн Фредерик (Shane Frederick), има за цел да тества способността ви да игнорирате очевидното и да мислите по-рационално. Или на психологически жаргон, колко сте добри в игнорирането на система на мислене 1 (интуиция) в полза на система на мислене 2 (аналитичност)?

Разбира се, за да докажете, че сте гений трябва да получите правилен отговор и на трите въпроса, но скоростта също има значение. – бързите отговори е още един знак за по-висок коефициент на интелигентност.

Не забравяйте, че въпросите, може да не са чак толкова прости, колкото изглежда на пръв поглед. Дори и студенти в някои от най-добрите университети в света (включително и Йейл и Харвард) не са успяли да отговорят правилно на всички три въпроси в проучване от 2003 година. Всъщност, само 17% са постигнали перфектен резултат.

Въпросите:

1. Бухалка и топка струват 1,10 долара общо. Бухалката струва 1 долар повече от топката. Колко струва топката?

2. 5 машини за 5 минути произвеждат 5 елемента, колко време ще е нужно 100 машини да направят 100 елемента?

3. В езеро има група листа от лилии. Всеки ден площта, заета от листата се удвоява. Ако са необходими 48 дни, за да покрият цялото езеро, колко време ще е нужно за покриването на половината от езерото?