Георги Калончев - yеб дизайн и математикаДобре дошли в раздела касаещ обучението по математика !

Ако сте ученик, кандидат-гимназист, кандитат-студент, студент, родител или просто обичате математиката, тук ще намерите голямо количество от материали, помагала, съвети и информация за Вашето кандидатстване и подготовка по математика.

В настоящия раздел съм събрал опита от дългогодишната си работа като учител по математика с ученици, зрелостници, кандитат – студенти и студенти. Контактите ми с многото на брой ученици, колеги и родители са безценен опит, който искам да споделя.

Работил съм като компютърен специалист и като учител по математика и информатика от далечната (за някои) 1989 година до настоящия момент. Всички процеси в образованието съм следил в развитие, анализирал съм професинално и съм направил съответните изводи, за да разработя настоящата методика, с която помагам на учениците и студентите в решаването на техни актуални проблеми. Резултатите на моите ученици са единственият верен критерий за точния методически подход. Техните успехи са нещото, което ми дава увереност в ежедневната ми работа и куража да продължа напред. Методиката е всичко в математиката!

Никога не съм бил привърженик на принципа –
„За лудо работи, за лудо не стой!“

Решаването на много на брой еднообразни задачи не води до развитие в общия случай. Точен подбор на съответните упражнения, като сложност и обем, след което обучаемите сами да могат да се справят с подобни по-сложни проблеми. Не е важно да дадеш вода на жадния, а да му посочиш извора. Всичко това е отговорност и умение на учителя.

В годините на упорита работа съм събрал много материали, част от които предоставям за ползване в настоящия раздел.

Отделно съм изложил своето виждане за минали и настоящи формати на отделни изпити за кандидатстване след 7-ми клас, за Държавни зрелостни изпити (матури), за кандидатстване в американските университети в САЩ и Европа с изпитите SAT I, SAT II, GRE и GMAT, кандидат – студентските изпити в българските висши учебни заведения. Приемам вашите мнения и коментари по цялостното изграждане на раздела или части от него. Това е една отворена система, която бих могъл да допълня според мнението и препоръките, които бихте ми отправили.